's-Gravelands Oude Beloften
 
 
Thuis Volgende              
© Vijfde Dimensie, jaargang 21 
 
 22 juni
Aanvoerder 's-Graveland 35+ 2 blij met nieuwe competitie
Jeroen te Nuyl: "De spreekwoordelijke kogel is door de KNVB-kerk. Gisteren hebben we via ZOOM een overleg gehad met de andere teams die volgend seizoen ook gewoon 7x7 willen voetballen op de zondag. Op de club zat ik met Mark Jans en Remko Kempers (de vertegenwoordigers van de andere 's-Gravelandse twee 35+ teams, red.) voor de laptop. Het was een goed en duidelijk gesprek. Michel Marree van PVC, had een mooi uitgewerkt voorstel. De KNVB leek op het laatste moment toch op de schreden terug te keren en alsnog 7x7-voetbal aan te bieden op zondag. Onduidelijk en met aanvullende voorwaarden. We waren het er snel over eens dat we het prima voor onszelf kunnen regelen. Let wel: we blijven gewoon lid van de club én van de KNVB, maar we organiseren een competitie met andere teams buiten de KNVB om."
 
   
Jeroen: "Mark Jans heeft het voorstel met Marc Degenkamp en André Janmaat besproken. Zij betreuren het dat dit zo gelopen is, maar zijn akkoord hiermee. Ook zij vinden dat de KNVB hier grove steken heeft laten vallen." "Natuurlijk moet alles goed geregeld worden, met duidel;ijke afspraken en alles. Wat dat betreft ziet het er goed uit. Michel van PVC had al een heel competitieschema en reglement uitgewerkt. De eerste wedstrijd spelen we op 20 september. Zet dat maar vast in je agenda. IJs en Corona dienende natuurlijk. Voor de goede orde, de competitie staat nu op 13 clubs: 3x's-Graveland, 2xPVC, 2xDe Meern, 2xKismet, PVCV, Nautilus, Kockengen, SO Soest. Verder nog leuk om te weten: De 's-Graveland-teams spelen tegelijk thuis. De competitie wordt afgesloten met een toernooi bij onze club, 22 mei 2021. Zet dat ook maar vast in je agenda. Ik heb in ieder geval om volgend seizoen weer lekker tegen een balletje te trappen."
   
   
 
   
 
 


Onze Sponsor