PANNEKOEK OF PANNENKOEK?
 
  
     
29 april, Beoordeling buitenspel is en blijft mensenwerk!
 
Scheidrechter Menno van den Brand heeft geen makkelijk weekend achter de rug. Enerzijds was er dat akefietje met de al dan niet terechte negatieve uitlatingen aan het adres van aanvoerder Jeroen te Nuyl. Anderzijds was er dat akefietje met de buitenspelregel. Menno had in de wedstrijd van 's-Graveland 5 tegen AS 80 een aanval van AS 80 afgefloten voor buitenspel, maar kwam daarna in gewetensnood.
 
     

De excuses die Menno afgelopen maandag gemaakt heeft in de richting van onze aanvoerder, heeft op de webredactie veel goodwill opgeleverd. Vandaar dat we Menno op onze beurt weer uit den Brand willen helpen over dat vermaledijde buitenspelgeval.

Wat gebeurde er zondag: Een speler van AS 80 speelt de bal in de richting van een andere speler die duidelijk in buitenspelpositie staat. Deze speler komt rustig in de richting van de bal lopen, ziet dat hij de bal niet kan bereiken en laat hem lopen. De bal rolt verder richting zijlijn. Daar blijkt een andere speler van AS 80 naar toe te rennen. Deze speler stond niet in buitenspelpositie op moment van spelen. Doordat de hele 's-Gravelandse verdediging op het verkeerde been stond, had de AS 80 speler in principe vrije doortocht naar de goal. Scheidrechter Menno floot af omdat hij vond dat de eerste speler van AS 80 hinderlijk buitenspel stond. Dit kwam hem op het nodige commentaar te staan van de spelers en de coach van AS 80.

Na de wedstrijd heeft Menno het nog even gevraagd aan de scheidsrechter die het eerste elftal van 's-Graveland moest fluiten. Deze wist te vertellen dat Menno niet had moeten fluiten, omdat er alleen sprake van hinderlijk buitenspel zou zijn als de speler in kwestie de bal had geraakt. Aan de tafel op het terras werd door de aanwezige 's-Graveland spelers deze uitleg al snel naar het land der voetbalfabelen verwezen.

 

     

De webredactie heeft de hulp van de KNVB ingeroepen. Deze verwees in eerste instantie naar de officiële spelregels en in tweede instantie naar Jaap Uilenberg die zijn zienswijze op de betreffende spelsituatie loslaat.
Uit de KNVB spelregels: REGEL 11 - BUITENSPEL
Buitenspelpositie, Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding.
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander.
Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien: hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt; hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander; hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders.
Strafbaar
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door: in te grijpen in het spel; of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden; of voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie.
Niet strafbaar
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een: doelschop; of inworp; of hoekschop.

 

De interpretatie van Jaap Uilenberg

Nou Menno, dat is me wat. Niemand heeft je ook ooit verteld dat het scheidsrechtersbestaan een makkelijk bestaan zou zijn. Over buitenspel wordt zóveel gesproken en ook zóveel verkeerd uitgelegd, dat het goed is de criteria nog eens te bespreken. Een speler staat buitenspel wanneer hij zich op moment van spelen van de bal dichter bij de doellijn bevindt dan de voorlaatste verdediger. Beslissend is de positie van de voeten/het lichaam van de aanvaller ten opzichte van de voorlaatste verdediger. Extra benadrukt: ‘De assistent-scheidsrechter moet ervan overtuigd zijn dat de aanvaller zich dichter bij de doellijn bevindt dan de voorlaatste verdediger’. Om zeker te zijn van correcte beslissingen zal de assistent-scheidsrechter niet eerder zijn vlag opsteken dan voordat hij de onderstaande criteria in overweging heeft genomen:
a. beweging van de bal (richting, snelheid, afstand, afketsen, et cetera);
b. actief betrokken zijn bij het spel door: in te grijpen in het spel; of het beïnvloeden van een tegenstander in diens spel; of voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie.
Het is beter om een beetje laat te zijn met het vlagsignaal dan te vlug en verkeerd!!!
Actief betrokken zijn bij het spel beperkt zich niet alleen tot het spelen van de bal, maar betrokkenheid zal eveneens inhouden: beïnvloeding van het spel van een tegenstander door bijvoorbeeld in het directe gezichtsveld van de doelverdediger te staan of misschien door over een bal te springen of voor een bal te bukken of opzij te stappen, etc. Verder wil ik nog eens benadrukken dat een assistent-scheidsrechter de vlag niet omhoog moet steken wanneer hij niet geheel zeker is van een buitenspelsituatie. Ook dat staat vermeld in de spelregels.
De beoordeling van buitenspel is en blijft mensenwerk. Dat betekent, hoe vervelend ook Menno, dat wij altijd situaties zullen blijven houden zoals afgelopen zondag.
Zo te lezen heb jij niet verkeerd gehandeld. Als de speler in de baan van de pass stond, kan je beargumenteren dat hij actief bij het spel betrokken was. Kortom, heb vertrouwen in jezelf. Je komt er wel.

met vriendelijke groet, Jaap Uilenberg

 
   
 
   
 
    © Vijfde Dimensie